Umowę, dotyczącą pomocy finansowej podpisali (13.07) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Marszałek Artur Kosicki, Wicemarszałek Marek Olbryś i Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Gmina Ciechanowiec otrzyma 17 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 140/2199/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwiedził w środę (8.07.) Ciechanowiec. Przed siedzibą Muzeum Rolnictwa spotkał się ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyła Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło oraz Senator Jacek Bogucki, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, przedstawiciele władz samorządowych powiatu wysokomazowieckiego, Państwowej Straży Pożarnej i dziennikarze.

Puchar Gmin to akcja, mająca na celu zwiększenie liczby mieszkańców województwa głosujących w niedzielnych wyborach.

Każda z 10 gmin z naszego regionu, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma 50 tys. zł na remont i wyposażenie świetlic zlokalizowanych właśnie w tych gminach.

Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w poniedziałek, 6 lipca odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie inwestycji „Remont młyńskiego zbiornika wodnego”.

Zadanie zrealizowano przy współpracy Wód Polskich i Muzeum Rolnictwa. Muzeum opracowało niezbędną dokumentację, Wody Polskie ją sfinansowały. Wartość robót brutto zgodnie z złożoną ofertą wyniosła 348 923,68 zł.