Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu zapraszają do udziału w konkursie "Rodzinne bombki 2019".

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do rodzin zamieszkałych w Dekanacie Ciechanowieckim oraz Gminie Ciechanowiec. Głównym celem konkursu jest zainspirowanie całej rodziny do pracy nad wspólnym projektem, czyli zaprojektowaniem i wykonaniem od 1 do 3 bombek choinkowych oraz miłe a zarazem twórcze wspólne spędzenie czasu a przy okazji umocnienie więzi pokoleniowych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 22 grudnia 2019 roku w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu po mszy świętej o godz. 12.00.

 

Warunki konkursu:

  • każda rodzina może dostarczyć na konkurs do 3 bombek (bombki-kule - inne kształty będą dyskwalifikowane)
  • maksymalna wielkość bombki 30 cm średnicy
  • bombki muszą posiadać solidnie zamontowane zawieszki
  • niezależnie od ilości sztuk (nie więcej niż 3) każda rodzina będzie oceniana całościowo, czyli wszystkie jej prace powinny mieć przytwierdzone jednobrzmiące metryczki z danymi: nazwisko, dokładny adres, tel. kontaktowy

Prace należy dostarczyć do 17 grudnia 2019 r. do siedziby Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Mostowa 6 w godz. poniedziałek-piątek 9.00-18.00, w soboty w godz. 14.00-18.00.

Jury powołane przez organizatora oceni prace, przyzna nagrody i wyróżnienia kierując się kryteriami określonymi w regulaminie; zgodność z tematem, poziom artystyczny, estetyka wykonania. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu.

 

pobierz

Regulamin konkursu Rodzinne bombki 2019

 

 

001