Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Burmistrz Ciechanowca ogłasza otwarte konkursy ofert Drukuj
14.03.2017.

Burmistrz Ciechanowca ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Ciechanowie w 2017 roku: w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki; w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Oferty należy składać w formie pisemnej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2017 roku, do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec (piętro I, pok. 15) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (liczy się data wpływu do Urzędu). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Pełne treści ogłoszeń wraz z formularzami ofert znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Miejskim Portalu Internetowym w zakładce NGO.
 
Oferenci proszeni są o zapoznanie się z kryteriami oceny ofert.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod nr 86 277 11 45 wew. 35.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl