Regulamin
Wypadki przy pracy rolniczej w województwie podlaskim w 2016 r. Drukuj
17.03.2017.

Środowisko pracy rolnika, w porównaniu z innymi zawodami, jest bardzo specyficzne. Różnorodność prac, które musi wykonywać rolnik sprawia, że jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych czynników. Również czas pracy jest nienormowany i często przekracza osiem godzin dziennie.

Do placówek terenowych i oddziału regionalnego KRUS w Białymstoku w 2016 roku zgłoszono 1593 zdarzenia wypadkowe. Od roku 2008 liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się o 891 (35,9%), a osób ubezpieczonych – o 19238 podmiotów (17,3%). W przypadku 1125 zdarzeń przyznano jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej – jest to o 35 mniej niż w 2015 roku.

Do wypadków przy pracy rolniczej w województwie podlaskim dochodzi najczęściej w wyniku upadku, co stanowi 36,1% wszystkich zdarzeń. Jest to spowodowane głównie złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, niezachowaniem ostrożności czy też stosowaniem niewłaściwego obuwia. Liczną grupę stanowią również wypadki rolników powstałe w wyniku uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta (24,1%), będące skutkiem nieodpowiedniego postępowania ze zwierzętami, a także niewłaściwej konstrukcji zagród i kojców. Do licznych i szczególnie niebezpiecznych, należą wypadki spowodowane pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń (11%). Ich przyczyną jest najczęściej wykonywanie czynności w strefie zagrożenia, brak osłon na częściach ruchomych oraz oczyszczanie, regulowanie i naprawienie maszyn przy włączonym napędzie. Do pozostałych przyczyn wypadków należą: upadek przedmiotów (6,3%), zetknięcie się z ostrymi narzędziami i innymi ostrymi przedmiotami (4,8%), uderzenia przygniecenia przez materiały i przedmioty transportowane mechaniczne lub ręczne (1,4%), oraz inne zdarzenia (12,8%).

Wypadki zgłaszane do KRUS w 2016 roku przez rolników z województwa podlaskiego spowodowane były  najczęściej przez:

- reakcję zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie – 14,8%;
- brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego albo zabrudzonego – 8,2%;
- zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych – 8,0%;
- narowistość, agresję zwierząt – 7,3%;
- niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia – 4,6%;
- niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi, środków i przedmiotów pracy – 4,4%.

Rolnicy z województwa podlaskiego w 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wskutek wypadków najczęściej doznawali urazów kończyn górnych (45,1%) i dolnych (39,7%). W 2016 roku, podobnie jak w roku 2015, najczęściej wypadkom ulegały osoby w wieku 40-59 lat (59,7%). Około 74% wszystkich zdarzeń to wypadki z udziałem mężczyzn.

W ubiegłym roku najwięcej wypadków przy pracy rolniczej wydarzyło się w soboty (257 tj. 17,5%), a najmniej w niedzielę (130, tj. 8,8%). Podobnie jak w latach poprzednich, zdarzenia miały miejsce najczęściej po południu – między godziną 12.00 a 18.00 (50,4%).

Aby zapobiec wypadkom w gospodarstwie rolnym, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznej pracy. Oto najważniejsze z nich:

- przystępując do pracy należy pamiętać o założeniu właściwego ubrania roboczego: ściśle przylegającego do ciała (bez luźnych i zwisających elementów), ale nie krępującego ruchów, oraz wygodnych i nie śliskich butów – najlepiej z podwyższoną cholewką i wzmocnionym podnoskiem;

- na co dzień dbać o ład i porządek w obejściu gospodarstwa: podwórze należy uporządkować, wyrównać i utwardzić. W okresie zimowym ciągi komunikacyjne na bieżąco odśnieżać i posypywać piaskiem. W drzwiach i przejściach budynków gospodarskich nie można umieszczać progów, a na korytarzach i ciągach komunikacyjnych pozostawiać zbędnych przedmiotów i narzędzi, o które łatwo się potknąć;

- kojce i zagrody inwentarskie należy tak konstruować, aby codzienna obsługa odbywała się bez wchodzenia pomiędzy zwierzęta. Nigdy nie należy podchodzić do zwierząt bez uprzedzenia, a podczas pracy trzeba zachowywać się zdecydowanie, ale spokojnie i rozważnie. W żadnym przypadku nie można pozwalać na drażnienie i złe traktowanie zwierząt, by nie odpłaciły się tym samym;

- przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń, w tym stan osłon zespołów roboczych. Wszelkie czynności obsługowe (np. oczyszczanie, regulowanie, zakładanie sznurka do prasy) można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie maszyny i silniku ciągnika oraz zabezpieczeniu przed opadnięciem lub przemieszczeniem się.


                                                    

Urszula Perkowska
Inspektor OR KRUS w Białymstoku


 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXIV sesja Rady Miejskiej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec
XXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad m.in. uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat... »»
 
Przedszkole w Ciechanowcu zatrudni nauczyciela wspomagającego
Przedszkole w Ciechanowcu zatrudni psychologa do pracy z dziećmi
Przedszkole zatrudni nauczyciela do pracy z dzieckiem autystycznym od 1 września 2017 r. Zainteresowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o kontakt... »»
 
Mija termin złożenia CIT-8
logo NGO
31 marca 2017 roku mija termin złołożenie CIT-8 w urzędzie skarbowym. Termin ten obowiązuje wszystkie organizacje pozarządowe, których rok oborotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 29.03.2017 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
XI Turniej Szachowy im. Cz. Burdziuka o Puchar Burmistrza Ciechanowca
Turniej Szachowy im. Czesława BurdziukaCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na XI Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka. 2 kwietnia można zostać mistrzem Ciechanowca i zdobyć Puchar Burmistrza... »»
 
Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich
Urząd Stanu Cywilnego przygotowuje JubileuszPrzygotowując wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu prosi o zgłaszanie par małżeńskich... »»
 
Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku w Nadleśnictwie Rudka"
COKiSCOKiS i Nadleśnictwo Rudka ogłaszają Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku w Nadleśnictwie Rudka”. Prace należy dostarczyć do 31 marca 2017 r. do COKiS...  »»
 
Burmistrz Ciechanowca ogłasza otwarte konkursy ofert
Herb Ciechanowca
Burmistrz Ciechanowca ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ciechanowiec. Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl