Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XXV sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.04.2017.

24 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5.
Interpelacje i zapytania radnych.
6.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7.Ocena zasobów pomocy społecznej.
8.Informacja dotycząca stanu dróg gminnych, chodników i oświetlenia – propozycje inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu dróg wiejskich.
9.
Ocena stanu zieleni miejskiej i małej architektury – planowane inwestycje w 2017 r.
10.
Place zabaw, charakterystyka, potrzeby, przygotowanie do sezonu 2017 r. i planowane zamierzenia.
11.
Zadłużenie gminy wg stanu na 01.01.2017 r. oraz zdolność kredytowa gminy.
12.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.
Sprawy różne.
14.
Zamknięcie posiedzenia.
 
  
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Święcki
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl