Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Komunikat w sprawie zatruć pszczół Drukuj
11.05.2017.
 Logo PIORiN
Komunikat
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
w sprawie zatruć pszczół i innych zapylaczy środkami ochrony roślin


W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów prawnych w zakresie stosowania środków ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z 21.10.2009 r., a w szczególności:

• Środki ochrony roślin należy stosować, przechowywać i unieszkodliwiać w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w tym przeciwdziałać znoszeniu środków na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu. Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez MRiRW, zgodnie z etykietą stosowania.

• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska.

• Posiadacze gruntów lub obiektów, gdzie wykonywane są zabiegi ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, zobowiązani są do przechowywania przez okres 3 lat ewidencji wykonanych zabiegów.

• Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie w tym zakresie.

• Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli: prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s a miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 20 m od pasiek.

• Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu, niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami, w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska albo niezgodnie z zasadami ich stosowania podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt 18 - 33 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

ROLNIKU! 
aby ograniczyć zatrucia owadów zapylających należy przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej: 

• nie stosować środków toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,

• przestrzegać okresów prewencji,

• zabiegi środkami ochrony roślin wykonywać po oblocie pszczół,

• unikać znoszenia preparatu w czasie opryskiwania, wykonywać zabieg sprawnym sprzętem, poddanym badaniom technicznym.

Przypominam, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

 

                     
Wojewódzki Inspektor Ochrony i Nasiennictwa w Białymstoku
Andrzej Stanisław Zaman
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl