Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.06.2017.

21 czerwca 2017 r. roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Informacja o koncepcji przebiegu obejścia Ciechanowca.
5.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.”
1) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;
2) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2016 rok.
8.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030;
3) przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
4) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec.
9.
Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018.
10.
Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji.
11.Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
12.
Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku.
13.
Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Święta Chleba.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Sprawy różne.
16.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Święcki
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl