Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Drugie konsultacje społeczne projektu obwodnicy Drukuj
19.07.2017.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Biuro Projektów ARTERIA sp. z o.o. zapraszają do udziału w spotkaniu z mieszkańcami:

- w dniu 7 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14
 
- w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1
 
W ramach spotkań z mieszkańcami w terminie do 22-08-2017 r. w Urzędzie Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo oraz Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, zostanie udostępniony do wglądu plan sytuacyjny dotyczący budowy obwodnicy Ciechanowca oraz formularze do zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń dotyczących budowy drogi. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym i w miarę możliwości uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można składać w formie pisemnej w dniu konsultacji bądź w siedzibie Urzędu Gminy Klukowo, Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu lub przesyłać w terminie do 22-08-2017 r. na adres:

- Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18–230 Ciechanowiec, faks: 85 277 10 66, e-mail: info@ciechanowiec.pl
- Urząd Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18–214 Klukowo, faks: 86 277 45 42, e-mail: ug@klukowo.pl
- Biuro Projektów „ARTERIA" sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok, e-mail: arteria1@o2.pl
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, faks: 85 67 67 153, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Postulaty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

Zakres opracowania:
- wykonanie obejścia miasta Ciechanowiec w celu ominięcia terenu zabudowanego o parametrach drogi klasy min. G i nośności 115kN,
- budowa drogowych obiektów inżynierskich,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa chodników w terenie zabudowanym,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody,
- budowa zjazdów,
- rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii,
- budowa dróg serwisowych – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowa przejść dla pieszych wraz z azylami – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowa seperatorów ruchu wraz z ich oświetleniem – o ile zajdzie taka konieczność,
- przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją,
- budowę kanału technologicznego – o ile zajdzie taka konieczność,
- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia – o ile zajdzie taka konieczność,
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
- budowa stacji pogodowych.                                                      
Dyrektor PZDW w Białymstoku
mgr. inż. Józef Władysław Sulima
 

Powiększ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl