Program
Propozycja współpracy dla rolników Drukuj
25.07.2017.

Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych


Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu oferuje bezpłatne przekazanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechanowcu. PRK FARE w Ciechanowcu zaprasza rolników chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), odzysk komunalnych osadów ściekowych poprzez ich przyrodnicze wykorzystanie polega na ich stosowaniu:
- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być stosowane na gruntach znajdujących się:
- na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
- na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,
- w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,
- na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
- na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
- na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,
- na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
- na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
- na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
- na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
- na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzającym zbiory i w czasie zbiorów,
- na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
- na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, zostają poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości ziemi. Osad spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania.

Komunalne osady ściekowe bogate są w substancje organiczne i mineralne, a jednocześnie są bezpieczne sanitarnie. Spełniają one wiele istotnych funkcji: regulują kwaśny odczyn gleb, umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz dostarczają roślinom substancji odżywczych oraz makro i mikroelementów.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim (przekazywanie wyłącznie przez wytwórcę tych osadów – PRK FARE).

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zapewnia przeprowadzenie badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady oraz jego monitoring w akredytowanym laboratorium, a także załadunek osadu. Odbierający osady zapewni transport i odpowiednie zagospodarowanie osadu na nawożonym polu.

Zainteresowanych właścicieli gruntów, na których osad mógłby być wykorzystany zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu ul. Podlaska 1 w godz. 7.00–15.00 od poniedziałku do piątku.
Dodatkowych informacji udzielimy pod nr tel. 86 277 10 42.

                                             

Bogdan Olędzki
Dyrektor PRK Fare w Ciechanowcu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Zaproszenie na "Wianki na Nurcu"
Woda i ogień podczas tegorocznych Wianków na Nurcu Zapraszamy na "Wianki na Nurcu" - jedną z najstarszych imprez organizowanych w Ciechanowcu, która odbędzie się w sobotę 23 czerwca. W programie wiele atrakcji, w tym m.in. obóz historyczny... »»
 
Zaproszenie na zawody
Zawody „O Puchar Burmistrza Ciechanowca” w Wędkarstwie SpławikowymTegoroczne Spławikowe Zawody o Puchar Burmistrza Ciechanowca, które odbędą się w niedzielę 17 czerwca na zalewie w Ciechanowcu, rozegrane zostaną w dwóch kategoriach: seniorzy i juniorzy...  »»
 
Zaproszenie na wystawę "Ignacy Pieńkowski. Malarz z Podlasia"
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza na otwarcie wystawy czasowej pn. "Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia"... »»
 
Nowe kwoty przychodów w KRUS
Logo KRUSKRUS informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty miesięcznego przychodu... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
Logo KRUSKRUS w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Wypoczynek dzieci łączony jest z rehabilitacją wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego... »
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Bezpłatne zabiegi sterylizacji
Adopcja suczek z terenu Gminy Ciechanowiec Rusza projekt, w ramach którego w 2018 roku odbędą się bezpłatne zabiegi sterylizacji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Ciechanowiec. Ilość miejsc jest ograniczona... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl