Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
04.09.2017.

W dniu 14 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5.
Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
2) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim;
4) przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
5)    ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
6)    uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro- wania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec;
7)    zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz- kowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
8)    przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017–2020”.
8.Ocena wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” za 2017 rok.
9.
Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Sprawy różne.
12.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Święcki
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXVI sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXVI sesja Rady Miejskiej odbędzie się 23 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie: podziału Gminy Ciechanowiec na okręgi... »»
 
Turniej Tenisa Stołowego Oldbojów
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoDyrektor COKiS zaprasza w niedzielę, 25 marca 2018 r. do hali sportowej COKiS przy ul. 11 Listopada 5A na Turniej Tenisa Stołowego Oldbojów w kategorii mężczyzn 40+ o Puchar Burmistrza Ciechanowca...  »»
 
Aktualne ogłoszenia w trybie małych zleceń
Herb Ciechanowca
Burmistrz Ciechanowca informuje, że 14.03.2018 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku... »»
 
CIT-8 i sprawozdanie finansowe NGO
logo NGO
3 kwietnia 2018 roku mija termin złołożenie CIT-8 w urzędzie skarbowym. Termin ten obowiązuje wszystkie organizacje pozarządowe, nawet wtedy, gdy organizacja nie miała żadnych przepływów finansowych... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 22.03.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Nabór do Szkółki Wędkarskiej
Zawody „O Puchar Burmistrza Ciechanowca” w Wędkarstwie SpławikowymZarząd Koła PZW nr 87 w Ciechanowcu ogłasza nabór do Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej JAZGARZ. W programie bezpłatne zajęcia teoretyczne i praktyczne, m.in.: składanie zestawu...  »»
 
Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników
Logo KRUSKRUS prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy... »»
 
Burmistrz Ciechanowca informuje...
Herb Ciechanowca
Burmistrz Ciechanowca informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Kuczyńskiej... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl