Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
04.09.2017.

W dniu 14 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5.
Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
2) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim;
4) przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
5)    ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
6)    uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro- wania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec;
7)    zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz- kowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
8)    przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017–2020”.
8.Ocena wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” za 2017 rok.
9.
Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Sprawy różne.
12.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Święcki
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl