XXXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
16.04.2018.

23 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
2) miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej.
7.Polityki gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestorów.
8.Omówienie stanu obiektów sportowo – rekreacyjnych przed sezonem letnim: stadion, ośrodek, hale sportowe i przystań na Nurcu, plaża i kąpielisko z ewentualną wizytą na wybranych obiektach. Inwestycji w tym zakresie.
9.Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 r.
10.Informacja na temat:
1)    analizy zadłużenia gminy wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 01.01.2017 r., i 01.01.2018 r.,
2)    zdolności kredytowej Gminy.
11.Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2017 roku.
12.Ocena zasobów pomocy społecznej.
13.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.Sprawy różne i wnioski.
15.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
 Eugeniusz Święcki
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl