Badania geologiczne na południowym odcinku projektowanego gazociągu Drukuj
16.04.2018.
 
Inwestycja pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi". 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że po wizji terenowej na trasie południowego odcinka projektowanego gazociągu Polska-Litwa przeprowadzonej w terminie od 26 do 30 marca br., oraz zgodnie z wymaganiami dla tej inwestycji, konieczne jest obecnie przeprowadzenie badań geologicznych dla trudnych terenów w miejscach newralgicznych na trasie projektowanego gazociągu.
 
Z uwagi na powyższe uwarunkowania informujemy, iż w okresie od 17 kwietnia do 25 maja 2018 roku prowadzone będą badania geologiczne.

Informujemy jednocześnie, iż w trakcie ww. czynności, możliwe jest wejście na teren nieruchomości/działek prywatnych w zakresie niezbędnym dla wykonania badań geologicznych wymaganych do sporządzenia właściwej dokumentacji i opracowań na potrzeby inwestycji. Wykonawcą badań geologicznych będzie Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. działające na podstawie umowy z Projektantem - Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji odnośnie inwestycji - prosimy o ewentualny bezpośredni kontakt z przedstawicielem Działu Komunikacji Korporacyjnej GAZ-SYSTEM - panią Martą Marcinow tel.: 22 189 08 76 lub w formie elektronicznej na adres: polska-litwa@gaz-system.pl.

 

                                          

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie
Dyrektor Artur Jastrzębski


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl