Program
Dotacje na poprawę bezpieczeństwa Drukuj
26.04.2018.
 
Rozpoczyna się nowa, III edycja „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W 2018 r. planowane jest przeznaczenie 6 000 000 złotych na realizację konkretnych projektów w ramach Programu przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach.
 
Cel główny Programu: wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, będzie realizowany przez cztery cele szczegółowe:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
2. Bezpieczne przejścia dla pieszych.
3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1 000 000 zł.
– maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:
3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania - 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 1a - Bezpieczeństwo rowerzystów - łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

– maks. 9  projektów z każdego województwa w tym:
5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 2 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym- łączna kwota dofinansowania - 350 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.
– maks. 5  projekty z każdego województwa w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1 000 000 zł.
Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 mikroprojekt – 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł,
100 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,
50 000 zł – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych,
25 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

Termin składania propozycji projektów upływa 15 maja (decyduje data wpływu projektu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego). Propozycje projektów należy składać osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem na kopercie: Program "Razem bezpieczniej" - edycja 2018 wraz z nazwą celu szczegółowego/priorytetowego. Adres: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskic, ul. Mickiewicza 3, 15-216 Białystok. Informacje można uzyskać pod nuemrem telefonu 85 743 94 04 oraz 85 743 94 92. 
 
Dla JST i NGO's nie ma limitu dotyczącego liczby składanych wnisków w poszczególnych celach, w tym dodatkowych. W przypadku, gdy projekt zawiera kompleksowe działania wpisujące się w dwa lub więcej celów, koniecznie należy wskazać nazwę celu głównego (wiodącego).
 
Komplet dokumentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedury".
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

COKiS zaprasza na mecze "strona na stronę" i regaty kajakowe
Ferie w COKiS
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na Stadion Miejski i zalew na Nurcu na mecze piłki nożnej "strona na stronę" i regaty kajakowe o Puchar Burmistrza... »»
 
Dofinansowanie miniprojektów
Wnioski o dofinansowanie miniprojektówOrganizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać do 20 sierpnia 2018 r. wnioski o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego. Środki pochodzą z budżetu... »»
 
Wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów miejskich
Wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów miejskic
COKiS zaprasza nad ciechanowiecki zalew do wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów miejskich. Wypożyczalnia mieści się w budynku obok Stadionu Miejskiego... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
500 kajaków - największy spływ kajakowy na Podlasiu
500 kajaków – największy spływ kajakowy na Podlasiu
4 sierpnia na rzece Bug odbędzie się VI edycja spływu kajakowego „500 kajaków”. Spływ rozpocznie się w Drohiczynie. Każdy kto chce wziąć udział w tym największym spływie... »»
 
Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody
Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody
8 września 2018 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym odbędą się XVII Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”... »»
 
Nowe przepisy dotyczące zgłaszania imprez turystycznych
logo NGO
Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące zgłaszania imprez turystycznych. Ustawa zobowiązuje do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki... »»
 
Wernisaż linorytów Marka Turkota
Wernisaż linorytów Marka Turkota
COKiS zaprasza na wystawę linorytów Marka Turkota. Wernisaż pt. „Moja wspaniała przygoda” odbędzie się 24 lipca 2018 roku o godz. 18.00 w budynku Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Mostowa 6... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl