Dotacje na poprawę bezpieczeństwa Drukuj
26.04.2018.
 
Rozpoczyna się nowa, III edycja „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W 2018 r. planowane jest przeznaczenie 6 000 000 złotych na realizację konkretnych projektów w ramach Programu przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach.
 
Cel główny Programu: wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, będzie realizowany przez cztery cele szczegółowe:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
2. Bezpieczne przejścia dla pieszych.
3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1 000 000 zł.
– maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:
3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania - 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel priorytetowy 1a - Bezpieczeństwo rowerzystów - łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

– maks. 9  projektów z każdego województwa w tym:
5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 2 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym- łączna kwota dofinansowania - 350 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.
– maks. 5  projekty z każdego województwa w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 mikroprojekty – 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1 000 000 zł.
Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
1 projekt na cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
1 mikroprojekt – 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł,
100 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,
50 000 zł – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych,
25 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

Termin składania propozycji projektów upływa 15 maja (decyduje data wpływu projektu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego). Propozycje projektów należy składać osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem na kopercie: Program "Razem bezpieczniej" - edycja 2018 wraz z nazwą celu szczegółowego/priorytetowego. Adres: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskic, ul. Mickiewicza 3, 15-216 Białystok. Informacje można uzyskać pod nuemrem telefonu 85 743 94 04 oraz 85 743 94 92. 
 
Dla JST i NGO's nie ma limitu dotyczącego liczby składanych wnisków w poszczególnych celach, w tym dodatkowych. W przypadku, gdy projekt zawiera kompleksowe działania wpisujące się w dwa lub więcej celów, koniecznie należy wskazać nazwę celu głównego (wiodącego).
 
Komplet dokumentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedury".
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Zaproszenie na konkurs plastyczny "Jest takie miejsce u zbiegu dróg..."
COKiS logo
22 października upływa termin złożenia prac w konkursie plastycznym "Jest takie miejsce u zbiegu dróg...", adresowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Ciechanowiec... »»
 
Ogłoszenie o konsultacjach
Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie... »»
 
Poszukiwani wolontariusze
Poszukiwani wolontariusze
Psiaki z przytuliska w Ciechanowcu, będące pod opieką Podlaskiej Fundacji Empatia, proszą o pomoc. Poszukiwani są wolontariusze do opieki nad psami, m.in. karmienia,  wyprowadzania na spacery... »»
 
Komunikat o zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka
KasztanCelem ograniczenia populacji szrotówka w okresie jesieni jedyną możliwą formą zwalczania jest systematyczne zgrabianie i zbieranie opadłych liści kasztanowców... »»
 
Nagroda Honorowa "Świadek Historii"
Logo IPN
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatur do X edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom... »»
 
Nowy portal z ogłoszeniami rolnymi Agro-Market24
Portal z ogłoszeniami rolnymi Agro-Market24
Ruszył Agro-Market24 - nowoczesny portal z ogłoszeniami rolnymi, na którym możesz bezpłatnie dodawać ogłoszenia rolnicze,  łatwo i szybko znaleźć odbiorcę... »»
 
Wymiar składek w IV kwartale 2018 r.
Logo KRUSKRUS Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w IV kwartale 2018 roku wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł... »»
 
KRUS informuje o zmianie wysokości renty socjalnej
Logo KRUSKRUS informuje, że weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 933), na podstawie której ustalono nową wysokość renty socjalnej.... »
 
Więcej z informatora

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl