Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Drukuj
21.06.2018.

W sytuacji, gdy organizacje pozarządowe czy też instytucje organizują wycieczki, warsztaty, zajęcia z dziećmi i w tym celu zatrudniają wychowawców, podejmują współpracę z wolontariuszami bądź rodzicami w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi, zobowiązani są do uzyskania informacji, czy dane tych osób nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualny.
 
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy (np. wolontariat) w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie, zajęcia dodatkowe w instytucjach kultury) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:
- Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
- Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
- Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.
 
Obowiązek z art. 21 dotyczy również organizacji pozarządowych, w tym klubów sportowych, prowadzących zajęcia sportowe, w których biorą udział osoby małoletnie. Obowiązek będzie polegał na sprawdzeniu w Rejestrze nie tylko trenerów i opiekunów, ale również innych osób – np. pielęgniarki czy sędziego.
 
Więcej informacji na stronie ngo.pl
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl