Program
Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie Drukuj
07.09.2018.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Białymstoku zawiadamia, że w terminie 15-19 września 2018 r., na całym obszarze województwa podlaskiego będą prowadzone ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia prowadzone będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Dz.U. z 2017 r. poz. 69, zm. 2017.1716).

Celem działań profilaktycznych są wyłącznie zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów:

- zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm, grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,

- zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp., z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,

- prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,

- szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,

- dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,

- po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczanie się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Dziękujemy za pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.
 
                                                
 Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl