Program
Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów Drukuj
29.10.2018.
 
Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do komisji także ekspertów, czyli osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych (np. osoby realizujące projekty społeczne, pracujące w instytucjach publicznych, uczelniach wyższych, przedstawiciele instytucji rządowych oraz samorządowych) z województwa podlaskiego.

Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 29 października do 15 listopada 2018 r.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować:
a) bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej  2019”,
lub
b) elektronicznie na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl  (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2019”).


                    

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px