Program
Szkolenia dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych Drukuj
31.10.2018.
 
Ciechanowieckie grupy nieformalne otrzymały dotacje na swoje działania
 
W 2019 roku planowane są dwa nabory wniosków na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej”. Mikrodotacje przyznawane przez OWOP w wysokości od 1500 zł do 5000 zł można przeznaczyć na ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia w społecznościach lokalnych. W związku z tym OWOP zaprasza obecnych i potencjalnych realizatorów projektów do udziału w szkoleniach. 

 
Terminy i tematyka szkoleń


Zarządzanie projektem
Poruszane zagadnienia to m.in.: Jak przygotować dobrą diagnozę? Jak określa się cele metodą SMART? Jak zaplanować działania i je prawidłowo skosztorysować? Co to jest trójkąt zarządzania projektem? Jak pracować na Harmonogramie Gantt’a? O co zadbać informując o projekcie? Jak stworzyć efektywny zespół projektowy?
 
6.11.2018 r. (10.00-15.00) Białystok,
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 

7.11.2018 r. (10.00-15.00) Suwałki,
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI,
ul. Kościuszki 71   

14.11.2018 r. (10.00-15.00) Łomża,
Domek Pastora, Krzywe Koło 1,    

15.11.2018 r. (10.00-15.00) Siemiatycze,
Starostwo Powiatowe, ul. Legionów Piłsudskiego 3
 
Sprawozdawczość
Poruszane zagadnienia to m.in.:
- Jak dobrze przygotować sprawozdanie projektowe: Jak często monitorować wskaźniki? Jak przygotować dokumentację projektową? Jak opisywać faktury? Jak zadbać o rezultaty? Co mieści się w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym?
- Jak zadbać o sprawozdawczość w NGO:  Do kogo i kiedy organizacja składa sprawozdania? Na czym polega audyt i kiedy jest potrzebny? Jakie organizacja ma obowiązki podatkowe, czyli o podatku od osób fizycznych i składkach ZUS.

  20.11.2018 r. (10.00-15.00) Siemiatycze,
Starostwo Powiatowe, ul. Legionów Piłsudskiego 3

  21.11.2018 r. (10.00-15.00) Suwałki,
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI,
ul. Kościuszki 71

  5.12.2018 r. (15.00-19.00) Łomża,
Domek Pastora, Krzywe Koło 1

Rachunkowość  i finanse w NGO

Poruszane zagadnienia to m.in.: Jak prowadzić dokumentację finansową? Jak zadbać o sprawozdawczość w NGO? Jak dzielimy koszty w organizacji pozarządowej? Kiedy działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą? Jak prowadzić kasę w NGO?

  23.11.2018 r. (10.00-15.00) Białystok,
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

Monitoring i ewaluacja

Poruszane zagadnienia to m.in.: W jaki sposób prowadzić monitoring projektu? Jakie są konsekwencje nieosiągnięcia rezultatów projektu i w jaki sposób zapobiegać takim sytuacjom? Jak prowadzić ewaluację projektu, aby na jej podstawie uczyć się „na własnych błędach” i umiejętnie wyciągać wnioski?

  29.11.2018 r. (10.00-15.00) Białystok,
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

Angażowanie społeczności lokalnej

Poruszane zagadnienia to m.in.:  Czym jest społeczność lokalna? Jak motywować ludzi do działania? Jak diagnozować lokalne problemy? Co pobudza rozwój społeczności i jak pracować w społeczności lokalnej?

  1.12.2018 r. (9.30-15.00) Białystok,
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza na stronie: http://bit.ly/rejestracja_na_szkolenia. Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Anna Sędziak, tel. 85 675 21 58.

                    

Anna Sędziak
koordynator Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px