Program
Burmistrz Ciechanowca podpisał umowę na gazyfikację gminy Drukuj
31.10.2018.

30 października 2018 roku Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko reprezentujący Gminę Ciechanowiec podpisał ze spółką Blue Gaz umowę o współpracy w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie gazyfikacji Gminy Ciechanowiec.

Umowa ta jest następstwem podpisanego 1 sierpnia 2018 roku listu intencyjnego, na podstawie którego strony postanowiły wspólnie dążyć do sporządzenia planu zaopatrzenia w gaz ziemny mieszkańców, odbiorców komunalnych i odbiorców przemysłowych na terenie gminy, a następnie do gazyfikacji terenów gminy. Natomiast zawarta 30 października umowa określa ogólne zasady regulujące wzajemne stosunki stron w zakresie planowanej realizacji inwestycji, mającej na celu zbudowanie infrastruktury gazowej i zaopatrzenie w gaz ziemny Gminy Ciechanowiec na potrzeby odbiorców końcowych.
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px