buy medication online
 
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowym Drukuj

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji dotyczących zgłaszania propozycji w zakresie priorytetowych zadań publicznych do projektu „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy w latach 2020-24 z organizacjami pozarządowymi ogłoszono 20 sierpnia 2019 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w zakładce NGO na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe.

Konsultacje trwały od 20 sierpnia do 11 września 2019 r.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card