28 maja odbyło się XIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zwolnienia od podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych „Harmonia” proponuje mieszkańcom dekanatu ciechanowieckiego oraz gminy Ciechanowiec, bogaty program kulturalno-sportowy w ramach projektu „Ciechanowiec dla Jana Pawła II”.

Rok 2020 został ogłoszony rokiem Świętego Jana Pawła II w 100. rocznicę jego urodzin. Chcielibyśmy włączyć w obchody tej rocznicy mieszkańców naszej społeczności, ponieważ postać wielkiego Polaka, jakim niewątpliwie był Karol Wojtyła, jest dla naszych mieszkańców szczególnie bliska.

Gmina Ciechanowiec otrzymała kwotę blisko 75 tys. zł, za którą zakupionych zostało 26 laptopów, wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wyposażeniem (myszka +torba), przeznaczonych dla szkół podstawowych z programu „Zdalna szkoła+”.

Laptopy zostaną użyczone potrzebującym uczniom na czas kształcenia na odległość, a po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec. W lutym przystąpiliśmy do przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030. Będzie to dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat.

Strategia Rozwoju Gminy jest ważnym dokumentem i dotyczy ona nas wszystkich, dlatego też zapraszamy do podzielenia się opinią na temat potrzeb i problemów, jakie dotykają gminę Ciechanowiec.

W oparciu o analizę zgłoszonego zapotrzebowania oraz warunków epidemiologicznych Przedszkole w Ciechanowcu przygotowuje się do wznowienia działalności od 1 czerwca 2020 r.

Uruchomienie Przedszkola nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania placówki. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice i opiekunowie zgłosili konieczność objęcia ich opieką.