Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

W związku z rozporządzeniem MSWiA oraz MON z dniem 13 marca zostaje zakończona kwalifikacja wojskowa w roku 2020. Wszystkie wezwania wydane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Burmistrz Ciechanowca informuje, że osoby z gminy Ciechanowiec, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej na 23 i 24 marca nie mają już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

pil W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się spotkanie dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, służb bezpieczeństwa, duchowieństwa, placówek oświatowych oraz lokalnych instytucji. Podczas spotkania omówione zostały procedury bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące profilaktyki.

Podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś i członek zarządu Marek Malinowski wręczyli listy stypendialne utalentowanym artystycznie uczniom z województwa podlaskiego.

Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się uczniowie z różnorodnych zakątków naszego regionu. Także talenty uhonorowanych są różnorodne. Od muzyki, poprzez taniec, literaturę, teatr, fotografię, aż po sztuki plastyczne, krasomówstwo i modelarstwo.

Konkurs Matematyczny „πPilecki” połączony z dniem promocji matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Każdy z nas wie, że matematyka jest nauką bardzo wymagającą, ale i wyjątkową, dlatego otrzymała miano królowej wszystkich nauk. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu chcąc podkreślić jej znaczenie, już po raz drugi zapraszają wszystkich młodych pasjonatów matematyki na II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „πPilecki” połączony z dniem promocji matematyki.