Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę projektów dofinansowanych w ramach tegorocznego naboru projektów do realizacji w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020.

Na liście znalazł się z najwyższą oceną punktową (10 pkt) wniosek gminy Ciechanowiec o dofinansowanie utworzenia w naszym mieście Klubu Seniora +. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

Na cmentarzu parafialnym w Ciechanowcu pochowani zostali Lucjan i Zygmunt Marchelowie.

Pochówek braci, żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazanych na śmierć 27 grudnia 1946 roku wyrokiem komunistycznego sądu doraźnego i tego samego dnia zamordowanych publicznie, był jednym z głównych elementów Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jakie odbyły się 1 marca 2020 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza rolników na szkolenie z dopłat bezpośrednich w 2020 roku.

Podczas szkolenia omówione zostaną planowane zmiany w aplikacji eWniosekPlus w kampanii 2020 oraz zmiany w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich oraz płatności ONW ze szczególnym zwróceniem uwagi na nową płatność - dobrostan zwierząt.

27 lutego odbyło się XVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2020 rok, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2030 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu..

24 lutego 2020 roku, zmarł Leszek Gruchała Wicestarosta Wysokomazowiecki.

Leszek Gruchała urodził się 23 lipca 1960 roku w Wysokiem Mazowieckiem. W swoim mieście rodzinnym ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Tytuł magistra administracji uzyskał na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. zatrudniając się w Zakładach Azotowych „Włocławek” we Włocławku. A od 1982 roku pracował w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Białymstoku, następnie w S.H i U.Z. w Piątnicy i od 1993 roku prowadził własną działalność gospodarczą.