Praca dydaktyczno-wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego.

 

Realizowane programy:

  • Program wychowania przedszkolnego PWN
  • Jestem przedszkolakiem
  • Program Profilaktyczny
  • Przedszkole animatorem ruchu
  • Dziecięca matematyka
  • W radości dzieci Bożych
  • Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem nowożytnym
  • Program pracy logopedycznej

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w czterech grupach: 3-latków, 4-latków, 4- i 5-latków oraz 5-latków. Dzieci mogą skorzystać z zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu: religii, rytmiki i języka angielskiego. Nauczycielki przedszkola prowadzą dodatkowe zajęcia (dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) rozwijające uzdolnienia dzieci, w tym: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne i komputerowe oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W Przedszkolu pracuje logopeda, który prowadzi badania specjalistyczne oraz zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy i zajęcia otwarte dla nauczycieli.

Przedszkole nawiązało współpracę ze Szkołą Podstawową im. M. Kopernika, Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, Policją, Strażą Pożarną, Miejską Biblioteką Publiczną, Kołem Myśliwskim “Rogacz” i Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Przedszkolaki uczestniczą w różnorodnych konkursach i imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa.

.

Przedszkole
(obecnie, na czas remontu w budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika)
ul. Listopada 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 727 793 400
www.przedszkole.ciechanowiec.pl

 

 

 

pasek