Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Zostaną nim objęte gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne czy jednostki organizacyjne. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, gospodarz jest zobowiązany do udzielenia dokładnych i prawdziwych odpowiedzi.

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 29 maja 2020 r. przyjmuje wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D.

O dotacje można się ubiegać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Składować odpady w PSZOK mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim na wywóz nieczystości i wnoszą opłaty. Przy składowaniu należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów.