Prawie 6,5 mln zł z RPOWP na promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia otrzyma Gmina Ciechanowiec.

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększeniu o ponad 2,5 mln zł budżetu konkursu na ochronę zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, gmina Ciechanowiec otrzyma prawie 6,5 mln zł z RPOWP na promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia.

 

Projekt będzie miał na celu ochronę różnorodności biologicznej na terenie gmin: Ciechanowiec, Perlejewo i Łapy. W ramach przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany teren wokół ciechanowieckiego zalewu i wyspa. Ponadto powstaną m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, instalacje elementów małej architektury, tablice interaktywno-edukacyjne, punkty widokowe oraz nowe szlaki turystyczne, a już funkcjonujące zostaną odnowione. Dzięki decyzji o zwiększeniu z 41,3 mln zł do 43,9 mln zł budżetu konkursu dofinansowane oprócz gminy Ciechanowiec, otrzyma także powiat suwalski.

 

Burmistrz Ciechanowca dziękuje Poseł na Sejm RP Aleksandrze Szczudło oraz Marszałkowi Województwa Podlaskiego Arturowi Kosickiemu i całemu Zarządowi Województwa za wsparcie i pomoc w pozyskaniu tych funduszy.