Ministerstwo Rolnictwa przekonuje, że Tarcza Antykryzysowa obejmuje nie tylko przedsiębiorców, ale i rolników. Co przynosi rolnikom nowelizacja ustawy o COVID-19?

Zwolnienie ze składki KRUS na trzy miesiące, zasiłek opiekuńczy na dzieci, wydłużenie okresu ważności orzeczeń dot. niezdolności do pracy, pokrycie przez państwa składek ZUS osób zatrudnionych przez rolnika czy dofinansowanie zatrudnienia - takie rozwiązania w stosunku do rolników zaproponowano w Tarczy Antykryzysowej.

Szczegóły proponowanych rozwiązań dla rolników i ich domowników oraz dla przedsiębiorców w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.gov.pl


009