Wszyscy od 1 stycznia 2020 r. są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

 

Bioodpady

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ustawą mamy obowiązek segregacji odpadów biodegradowalnych. Odpady te należy gromadzić w specjalnych, brązowych workach, bądź też zagospodarować w kompostowniku.

Mieszkańcy, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach za gospodarowanie odpadami zapłacą mniej od osoby na miesiąc.

Zachęcamy do kompostowania wszystkich, którzy mają do tego odpowiednie warunki. To przyjazny środowisku, tani i prosty sposób pozbycia się bioodpadów powstających w gospodarstwie domowym oraz odpadów zielonych powstających w naszych ogrodach, takich jak trawa czy liście. Kompostownik zajmuje mało miejsca i nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, a zarazem jest najbardziej przyjazną dla środowiska. Kompostowanie to prosta i opłacalna forma zagospodarowania bioodpadów i odpadów zielonych, gdyż nie wymaga użycia energii, transportu, opakowań itd.

 

Popiół

W przypadku zadeklarowania w deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami gromadzenia popiołu w sposób selektywny, należy go gromadzić w specjalnych, szarych workach bądź pojemnikach.

Trzeba jednak pamiętać, że do worków/pojemników można wsypywać wyłącznie popiół wystudzony bez źródeł potencjalnego ognia. Niewygaszony popiół grozi pożarem śmieciarki, altany, a czasem całego domu.

Niedozwolone jest gromadzenie popiołu wraz z odpadami stanowiącymi pozostałość po segregacji tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi.

 

Kontrola

Na bieżąco prowadzona jest kontrola segregacji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów, Burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

 

 

fot. Agencja Gazeta