Rząd przedstawił pakiet antykryzysowy, jego szacunkowa wartość to 212 mld zł. Przedstawiony przez premiera plan zakłada odsunięcie płatności ZUS, przejęcie przez państwo finansowania części wynagrodzenia w firmach oraz jednorazową wypłatę ok. 2 tys. zł dla samozatrudnionych i osób na umowie zleceniu.

Pakiet antykryzysowy podzielony jest na pięć głównych części: bezpieczeństwo pracowników; finansowanie przedsiębiorstw; ochrona zdrowia; wzmocnienie systemu finansowego; program inwestycji publicznych.

 

Podczas posiedzenia Rady Gabinetowej powstał projekt pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.

 

Przedsiębiorcom, którzy spełnią kryteria, państwo pokryje 40 procent wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce. Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł. Pakiet przewiduje też, że pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach. Polacy skorzystają ponadto z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.

 

Plan ratunkowy rządu zakłada również m.in. gwarancje kredytowe, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tys. zł, leasing operacyjny dla sektora transportowego oraz rozwiązania o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym. Ponadto rząd przeznaczy 7,5 mld zł na wsparcie ochrony zdrowia, szpitale jednoimienne i zaopatrzenie w sprzęt.

 

Jak zapowiedział premier, powstanie też fundusz w wysokości co najmniej 30 mld zł na inwestycje publiczne, m.in. na drogi samorządowe, cyfryzację i modernizację szkół oraz transformację energetyczną. - Proponujemy ponadto pakiet kapitałowy, płynnościowy, który ma służyć jako ochrona naszych depozytów bankowych, żeby Polacy czuli się bezpiecznie i by pieniądze były w bankomatach. One są i będą - podkreślił Mateusz Morawiecki.

 

Najważniejsze działania pakietu antykryzysowego

Wsparcie w wypłacie wynagrodzeń pracowników w firmach z problemami.

  • Państwo pokryje połowę wynagrodzenia pracownika.
  • Limit dopłaty wyniesie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.

Odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące.

  • Późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty.
  • Odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS – bez opłat.

Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto.

  • Dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło).
  • Dla osób samozatrudnionych.

Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.

Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm.

  • Podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.

Wsparcie w leasingu dla firm z problemami.

  • Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych.

 

pobierz

Więcej informacji

 

fot. Krystian Maj/KPRM