Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Umundurowani policjanci w ramach patroli sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy.

W większości przypadków, osoby poddane domowej izolacji stosują się do postanowień decyzji, jednak zdarzają się przypadki bardzo nieodpowiedzialnego zachowania mieszkańców, którzy opuszczają miejsce swojej kwarantanny, nie zważając na zalecenia służb oraz na zdrowie i życie innych osób.

Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronowirusa SARS-CoV-2. Specjalistyczna pomoc udzielana jest przez psychologów wojskowych WOT.

Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

pilne Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec. Przez najbliższe tygodnie, w związku ze stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, zostaliśmy zobligowani do zachowania szczególnej troski o nasze zdrowie. Dlatego proszę Państwa o to, by zachowywać się odpowiedzialnie i zminimalizować kontakty z innymi osobami do niezbędnej konieczności, a także o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych.

Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale też za zdrowie osób, z którymi będzie się kontaktować. Proszę, by zalecenia o ograniczeniu kontaktów i zachowaniu wzmożonych zasad higieny potraktować bardzo poważnie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego wiele instytucji i jednostek pomocy społecznej ograniczyło bezpośredni kontakt z klientami. Nie oznacza to, że nie realizują swoich zadań. Jeżeli jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Wsparcie otrzymasz z wielu miejsc

W tym szczególnym okresie Ośrodki Pomocy Społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Rząd przedstawił pakiet antykryzysowy, jego szacunkowa wartość to 212 mld zł. Przedstawiony przez premiera plan zakłada odsunięcie płatności ZUS, przejęcie przez państwo finansowania części wynagrodzenia w firmach oraz jednorazową wypłatę ok. 2 tys. zł dla samozatrudnionych i osób na umowie zleceniu.

Pakiet antykryzysowy podzielony jest na pięć głównych części: bezpieczeństwo pracowników; finansowanie przedsiębiorstw; ochrona zdrowia; wzmocnienie systemu finansowego; program inwestycji publicznych.