002

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Nr projektu RPO.08.06.00-20-0201/18

 • Beneficjent: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
 • Planowany okres realizacji: 30.10.2018 r. - 30.09.2019 r.
 • Wartość projektu: 796 155,54 zł
 • Dofinansowanie: 511 932,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje:

 • remont pomieszczeń sali dziennych
 • remont pomieszczeń sanitarnych
 • remont korytarzy i klatek schodowych
 • wyburzenie części zbędnych ścian oznakowanych na rysunku wyburzeń
 • osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczeń
 • zamurowanie otworów drzwiowych
 • rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych w całym budynku
 • doprowadzenie wody i odbioru ścieków z nowych pomieszczeń sanitarnych

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez remont budynku i adaptację pomieszczeń do potrzeb dzieci i nauczycieli.

 

 

 

pasek